Uit het benchmarkonderzoek ‘Concurreren op IT-kennis’ van MyCademy blijkt dat 29% van de bedrijven over drie jaar geen bestaansrecht meer heeft, als er niet snel wordt geïnvesteerd in IT-kennis. Toch is IT bij veel bedrijven een ondergeschoven onderwerp. Dat heeft vooral te maken met gebrek aan kennis. Want hoe lastig is het om als niet-IT’er verantwoordelijk te zijn voor strategische IT-beslissingen? Met deze tips heb je alvast concrete handvatten waarmee jij de IT-strategie van jouw bedrijf kan opzetten.

1) Stel doelen

Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf en hoe kan IT bijdragen aan het behalen van deze doelen? Maak een concreet plan waarin je dit vastlegt. Zorg voor meetbare doelstellingen voor de IT-afdeling zodat je precies weet wat je van IT kan verwachten. Nu kan je in kaart brengen wat nodig is om de doelstellingen te behalen.

2) Definieer het gewenste werkproces

Een belangrijke taak van IT is dat zij ervoor zorgen dat alle collega’s gemakkelijk en snel kunnen werken. Maar wat is de definitie van gemakkelijk en snel? Ga na wat precies verwacht wordt vanuit de medewerkers. Wat zijn hun KPI’s? Wat hebben zij daarvoor nodig? Hoe kunnen we een efficiencyslag slaan en de productiviteit verbeteren? Neem dit lijstje mee naar IT en vraag hen de werkplek in te richten met de focus op deze punten. Let er wel op dat het inrichten van de (online) werkplek een flink project is. Leid dit project samen met een IT-manager. IT zorgt voor de juiste oplossingen, jij bewaakt de relevantie van deze oplossingen.

3) Betrek IT bij de plannen

Wist je dat IT en management elkaar perfect kunnen aanvullen? Het is onze ervaring dat IT vaak niet wordt meegenomen in de bedrijfsplannen. Zij worden aan het einde van de rit pas aangehaakt bij de ideeën. Gevolg? IT weet niet waarom zij iets moeten uitvoeren, voelen zich een uitvoerend orgaan en denken niet mee in het proces. Aan de andere kant zal het management IT vaak beschouwen als niet creatief en stoïcijns. Wanneer IT en management vanaf het begin samenwerken, heeft IT inzicht in de doelen. Zij weten waarom voor iets wordt gekozen en kunnen hier de juiste IT-oplossing bij bedenken.

4) Achterhaal de stand van zaken

Wat is er allemaal al en wat hebben we nog nodig? Als niet-IT’er is het lastig om dit te achterhalen. Toch heb je dit overzicht wel nodig om geen onnodige kosten te maken. Vraag een gespecialiseerde IT’er om een concreet overzicht. Ga na wat de software, hardware en diensten doen voor het bedrijf. Wat zijn de voordelen? Wat halen we eruit? Werkt het mee aan de bedrijfsdoelstellingen? Let er ook op of de IT-oplossingen voldoen aan de wet- en regelgeving. Alles achterhaald? Zorg er dan voor dat dit proces zich regelmatig herhaald.

5) Richt je op de toekomst van IT binnen MKB

Zijn jullie op het punt dat IT volledig is ingericht? Leun dan niet tevreden achterover! IT ontwikkelt zich razendsnel, de oplossingen van vandaag kunnen volgend jaar nog beter! Om te blijven innoveren is het dus belangrijk om niet achter de feiten aan te lopen, maar de blik gericht te houden op de toekomst van IT.

Roundtable: De toekomst van IT binnen MKB

Graag bieden wij je de inzichten en handvatten waarmee jij IT kan inzetten voor de innovatieslag van jouw bedrijf. Benieuwd wat de toekomst van IT jou biedt? We bespreken alle ins and outs tijdens onze interactieve Roundtable!


Wist je dat IT van grote meerwaarde kan zijn voor de innovatie van jouw bedrijf? Om die meerwaarde te creëren is een goede samenwerking tussen IT en management essentieel. Waarom? Omdat beide disciplines elkaar perfect kunnen aanvullen!

Eerlijk is eerlijk, de basis voor de samenwerking tussen IT en het management is geen onbekend fenomeen. Toch is het onze ervaring dat veel bedrijven dit nog niet hebben omarmd. IT voelt zich niet betrokken bij de besluitvorming en het management verwijt hen stoïcijns gedrag. Jammer, want daarmee doen beide afdelingen zichzelf en het bedrijf echt tekort.

De meerwaarde van een goede samenwerking

Er is geen bedrijf dat er niet naar streeft om snel in te spelen op wat de concurrentie doet. Door IT en management goed met elkaar te laten samenwerken, tackle je een groot deel van dat onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig veranderende onderdelen als commerce en customer engagement. Door IT te betrekken bij het managementproces, krijg je de inzichten die nodig zijn om, op de juiste manier, op deze veranderingen in te spelen. Stel: het management vraagt zich af hoe zij de customer journey kunnen verbeteren en komen er na onderzoek achter dat de klant behoefte heeft aan betere productinformatie. Dan kan de IT-afdeling haar IT-oplossingen zo instellen dat de productinformatie gemakkelijker te vinden is.

IT als investering

De eerste stap om management en IT beter samen te laten werken, is een omslag van de gedachtegang. Veel bedrijven zien IT als een (onnodig) hoge kostenpost. Zij kunnen deze gedachte beter omdraaien en IT juist gaan zien als een investering die belangrijk is voor de innovatie van het bedrijf.

Nu we de juiste mindset hebben bepaald, kunnen we verder kijken naar het samenspel tussen IT en management. Er zijn twee belangrijke momenten waarbinnen IT en management elkaar kunnen versterken:

  • Tijdens het innovatieproces met focus op de klant.
  • Tijdens het innovatieproces met focus op het businessmodel.

Innovatieproces met focus op de klant

Wie heeft in jouw bedrijf de meeste inzicht in de kenmerken en behoeften van de doelgroep? Wijs stakeholders aan en zet hen samen aan tafel om zich nog verder te verdiepen in de klant. Visualiseer samen alle stappen die de klant zet, van oriëntatie tot en met de aftersales. Wanneer dit in kaart is gebracht, is het moment aangebroken om bij IT aan te kloppen. Welke IT-oplossingen kunnen ons helpen om de klant te bedienen tijdens de gehele customer journey? En hoe kunnen wij dit gezamenlijk realiseren? Wanneer oplossingen worden bedacht zonder IT aan te haken, zijn deze vaak niet uitvoerbaar, simpelweg omdat ze niet zijn ontwikkeld vanuit de juiste IT-kennis en afhankelijkheden in het IT-proces. Door IT wel aan te haken kunnen zij, vanuit expertise, de juiste oplossingen bieden, in plaats van dat zij domweg moeten uitvoeren wat aan tafel bedacht is. Bedenk je eens hoeveel dat scheelt aan onnodige kosten en onnodige handelingen!

Focus op het businessmodel

Een ander moment waarop IT en management elkaar perfect aanvullen is wanneer het tijd is om op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de samenhang is tussen de kenmerken van de doelgroep, de kernactiviteiten, de waarde van verschillende segmenten, de kostenstructuur…en natuurlijk nog veel meer. Daar komen flink wat cijfers en analyses bij kijken. De IT-afdeling kan je de inzichten bieden die nodig zijn om dergelijke vragen op de juiste manier te beantwoorden. Zo kom je erachter waar de valkuilen liggen en welke kansen gepakt kunnen worden. Hoe je valkuilen dicht en kansen grijpt? Ook daarin kunnen IT-oplossingen uitkomst bieden en kunnen IT-collega’s dus een belangrijke rol spelen.

De toekomst van IT binnen MKB

Wist je dat 89% van de organisaties binnen MKB zich in het beginstadium van IT-volwassenheid bevinden? Dat heeft naast de samenwerking tussen IT en management vooral te maken met een stuk bewustwording van de meerwaarde van IT voor het bedrijf. Wanneer het management zich bewust is van alle oplossingen die IT hen kan bieden weten zij ook wanneer IT moet worden aangehaakt om een innovatieslag te kunnen slaan!

Graag bieden wij je de inzichten en handvatten waarmee jij jouw IT-volwassenheid naar een hoger level tilt!