2source4 verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens en de toekomstig Algemene Verordening Gegevensbeschering aan ons stelt.

2source4 zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van de privacyverklaring

De privacyverklering geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van informatieverstrekking en diensten worden verzameld door 2source4. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
 • Om u na afloop van de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om uw mening te vragen over de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden
 • Om het onderzoek of de dienstverlening te evalueren

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze websites worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een event of het aanvragen van informatie, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota’s
 • Voor het bepalen van de  effectiviteit van dienstverlening.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten 2source4, tenzij:

 • 2source4 dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
 • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van 2source4

De websites van 2source4 bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van 2source4 zijn vervaardigd. 2source4 is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. 2source4 kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken van profielen. 2source4 kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door 2source4 als u als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar 2source4 advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt 2source4 gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren.

Deze derden plaatsen ten behoeve van 2source4 ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers onze websites gebruiken. Voorbeelden zijn Google Analytics en Online Succes.

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.
Ook sociale netwerkdiensten zoals LinkedIN, Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van 2source4. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van 2source4 kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Beveiliging gegevens

2source4 maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

2source4 bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Recht van inzage en correctierecht

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd dat u het recht heeft om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die door het 2source4 worden verwerkt en dat u uw persoonsgegevens kan laten aanpassen of laten verwijderen. 2source4 zal binnen 4 weken aan een verzoek om inzage en/of correctie voldoen. Hiervoor kan u contact opnemen via contact@2source4.com.

Recht van verzet

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2source4 in het kader van een vragenlijst of aanbod voor een bepaalde dienst, kan u contact opnemen via contact@2source4.com en zal 2source4 binnen 4 weken schriftelijk bevestigen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden gestaakt.

Wijziging privacystatement

2source4 behoudt zich het recht het privacystatement te wijzigen. Het privacystatement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Het privacystatement is bijgewerkt op 4 september 2017.