Adoption: Maak optimaal gebruik van onze oplossingen | 2source4

Oplossing optimaal gebruiken

Wilt u dat u en uw medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van onze oplossingen? Wilt het kennisniveau van uw organisatie testen?

Maak dan gebruik van onze trainingsmogelijkheden.

Adoptietraining als gebruikersondersteuning

Onze dienstverlening houdt niet op bij het leveren van een product. Nieuwe technologie gooi je niet zomaar bij een bedrijf naar binnen. Wij bieden oplossingen. Het in gebruik nemen van nieuwe middelen is alleen succesvol als gebruikers daarmee hun werkzaamheden efficiënter en effectiever uitvoeren. Nieuwe ICT-oplossingen zijn voor veel mensen ‘even wennen’. Daarom bieden wij, afhankelijk van de gekozen oplossing, Adoptietraining aan die uw medewerkers ondersteunt bij het integreren van nieuwe werkmethodes.

Productiviteit verhogen

In onze trainingen behandelen wij onder andere de mogelijkheden, functionaliteit, wijzigingen ten opzichte van de vorige situatie, praktijkvoorbeelden en tips. Zo zijn gebruikers sneller productief en worden wijzigingen beter geaccepteerd. Ook voorkomen we op deze manier onverwachte supportkosten, onbereikbaarheid én verhogen wij direct de zelfredzaamheid van uw gebruikers. Dat betekent dat zij zich ook bewust moeten worden van de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt op het vlak van onderling communiceren en samenwerken. Gebruikerstrainingen spelen hierin een belangrijke rol en waarborgen het daadwerkelijke gebruik.

Meer weten?

Anand Toebak, Relatie Manager

anand.toebak@2source4.com
+31332990994

Klant aan het woord

Laat u inspireren door onze whitepapers, video's en andere publicaties